Τεχνολογία μηδενικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ερχόμενοι στην 24η Γιορτή Σπόρων του Πελίτι θα δείτε και τεχνολογία μηδενικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Πελίτι από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του το 1995 μιλούσε αλλά και λειτουργούσε με γνώμονα την αυτάρκεια και την ολιγάρκεια. Τα σπίτια όπου στεγάστηκε  το Πελίτι από το 1995 ως το 2003 δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, ως επιλογή. Το διάστημα 1999-2001 η έδρα του Πελίτι ήταν στο Σουμάκ στα πομακοχώρια του νομού Ροδόπης όπου εκεί δεν είχε ρεύμα όλος ο οικισμός. Μέσα από αυτό το ταξίδι απέκτησε πολλές εμπειρίες και συνάντησε ανθρώπους που όργωναν με ξύλινο άροτρο όπως τρις χιλιάδες χρόνια πριν, δούλευαν το σίδερο με τη φωτιά όπως γίνονταν χιλιάδες χρόνια, κ.α. πολλά. Στη Γιορτή Σπόρων του Πελίτι το 2024 θα σας παρουσιάσουμε τεχνολογίες που παίρνουν τη γνώση των προγόνων μας και προσαρμόζονται στις σημερινές ανάγκες μας αλλά δεν λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια όπως ηλιακό ρολόι, ηλιακός φούρνος, ηλιακό ξηραντήριο κ.α.

Scroll to Top