Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Στο Διάσπαρτο της Ξάνθης, Αύγουστος 1997.