Οι ντομάτες του Τάκη Ντούσικου

Ευχαριστούμε το φίλο Τάκη Ντούσικο για το πολύτιμο υλικό που μας έστειλε,

φωτογραφίες, σχόλια και σπόρους από τις ντομάτες του. Εδώ κάνουμε μια πρώτη δημοσίευση αυτού του πολύτιμου υλικού. Τάκη σ’ ευχαριστούμε πολύ.

Παναγιώτης Σαϊνατούδης

Scroll to Top