Κατά τόπους αγροκτήματα

Το «Κατά Τόπους Αγροκτήματα…», ήταν το βασικό έντυπο του Πελίτι από το 2001-2018.

Ήταν ετήσια περιοδική έκδοση και κυκλοφορούσε στις αρχές κάθε Σεπτέμβρη, από το 2001.

Παρουσιάζε το Πανελλαδικό Δίκτυο Διάδοσης και Διάσωσης των Παραδοσιακών Ποικιλιών, που ξεκίνησε το Πελίτι το 2000 Κατά τόπους αγροκτήματα για τη διαφύλαξη των παραδοσιακών ποικιλιών και των αυτόχθονων αγροτικών ζώων»

Το “Κατά Τόπους Αγροκτήματα” Παρουσιάζε τις δράσεις του Πελίτι και έναν χάρτη με τους συνεργαζόμενους καλλιεργεητές του και κτηνοτρόφους. Το Κατά Τόπους Αγροκτήματα έχει τυπωθεί συνολικά πάνω από 25.500 αντίτυπα!!!

Ιστορικό εκδόσεων

2001 – 2002 2002 – 2003
2003 – 2004 2004 – 2005
2005 – 2006 2006 – 2007
2007 – 2008 2008 -2009
2009 – 2010 2010 – 2011
2011 – 2012 2012 – 2013
2013 – 2014 2014 – 2015

 

Scroll to Top