Αναζήτηση

Συνταγές

Salt of herbs

Δημοσίευση από: Παναγιώτης Σαϊνατούδης στις: .

Materials

 • 50g. coriander (5 tbsp.).
 • 10 g fennel (1 tsp. Soup.)
 • 10g sesame (1 tsp. Soup.)
 • 10 g linseed (1 tsp. Soup.)
 • 50 g mustard yellow (3 tbsp.).
 • 10 g oregano (3 tbsp.).
 • 10g thyme (3 tbsp.).
 • 10 g of thyme (3 tbsp.).
 • 5 g rosemary (1 tsp. Soup.)
 • 10 g dill seeds (3 tbsp.).
 • 10 g mint (3 tbsp.).
 • 10 g black pepper (1 tsp. Soup.)
 • 100 g salt *(4 tbsp.).

Mix these herbs in their rough form and grind a little pre-meal to be freshly ground.

This salt contains all acids and trace elements, all vitamins (except for B12, C) all of the unsaturated fatty acids and all amino acids.
Also has antibacterial and antifungal properties and helps to regulate the intestinal flora.
(*) In unsalted diet can omit salt.

Source: "Recipes for light and healthy meals» John Al. Papagiannopoulos

Η "Κοινότητα Πελίτι" στο

f

Το κανάλι του Πελίτι στο

YouTube