Βρυξέλλες, 6.5.2013

Δημοσίευση από: Παναγιώτης Σαϊνατούδης στις: . Στην κατηγορία: Θεσμικό πλαίσιο

Βρυξέλλες, 6.5.2013
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά
(κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:EL:PDF