Τοπικός πολιτισμός και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Δημοσίευση από: Παναγιώτης Σαϊνατούδης στις: .

Συμπόσιο  Αφίσα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιστημονικό συμπόσιο της ΔΙΠΕΔΡΑ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας (ΔΙΠΕΔΡΑ) ενισχύοντας το θεσμό των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής μας διοργανώνει το επιμορφωτικό συμπόσιο με θέμα: Τοπικός πολιτισμός και εκπαιδευτικά προγράμματα. Διαβατήρια «ήπιας ισχύος» για τις διεθνείς σχέσεις των πόλεων. Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στη Δράμα και το Δοξάτο κατά το διάστημα 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2017 και εντάσσεται στις εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ). Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, σε στελέχη των Ο.Τ.Α. που είναι επιφορτισμένοι με θέματα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, καθώς και σε ενεργούς πολίτες ή τοπικούς πολιτιστικούς δημιουργούς.

Το σκεπτικό της διοργάνωσης

Η σχέση της πολιτιστικής ανάπτυξης και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την εκπαίδευση (στην τυπική ή άτυπη μορφή της) περιλαμβάνει ένα σύνολο επιστημονικών απόψεων, κοινών στόχων, μέσων και κανόνων προκειμένου να πολλαπλασιάσουν την δυναμική και την «ήπια ισχύ» του πολιτιστικού αποθέματος μιας περιοχής, όχι μόνο στον παρόντα χρόνο και τόπο όσο και στην εκδοχή της βιώσιμης [μετ]εξέλιξής του.

Η σύγχρονη πολιτιστική δράση και η άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της συλλογικής πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής και ένα σταθερό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν διεθνείς συμπράξεις και αποτελεσματικές μορφές συνεργασίας με κοινότητες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.

Σκοπός του συμποσίου

 © να επιλέξει και να αναδείξει ανά έτος ένα διαφορετικό λαογραφικό δρώμενο ή πολιτιστική δράση της Δράμας, με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα και προοπτικές εξέλιξης στο πεδίο των διεθνών πολιτιστικών συμπράξεων

©  να εναρμονίσει τη διοικητική πρακτική και πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ του Νομού Δράμας με την αντίστοιχη της ΔΙΠΕΔΡΑ προκειμένου να παραχθούν πολιτιστικά αγαθά, υπηρεσίες και προϊόντα «νέας γενιάς» για πολιτιστικούς συντελεστές και εκπαιδευτικούς

Οι στόχοι του συμποσίου

©  να προβάλει ορθές πρακτικές και να διαδώσει την τρέχουσα επιστημονική αντίληψη για τη σχέση:

-          του Πολιτισμού με την Εκπαίδευση

-          της επιστημονικής έρευνας για την τεκμηρίωση της άυλης πολιτιστικής

κληρονομιάς με τη μεθοδολογία εκπόνησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

-                της τοπικής πολιτιστικής δράσης με τη «δυνατή εικόνα – brand name» της Δράμας στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής

©  να αποδείξει ότι η έννοια της βιωσιμότητας στον πολιτισμό επιτυγχάνεται με τον επανασχεδιασμό των πολιτιστικών δράσεων εντός του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τοπίου και την αναθεώρηση των μεθόδων πολιτιστικής διαχείρισης (από το στάδιο της αυστηρής επιτέλεσης στο στάδιο της δημιουργικής εμπέδωσης) με στόχο τη διασφάλιση της διαπολιτιστικής και διεθνοποιημένης αναγνώρισής του

©  να επιμορφώσει και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς προς την κατεύθυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών για το σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτιστικών προγραμμάτων

Ενδεικτικές Θεματικές ενότητες

©  Πολιτισμός (Λαογραφία) και Εκπαίδευση

©  Πολιτιστικές αξίες, Άυλη πολιτιστική κληρονομιά, Διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα

©  Ισχυρό όνομα και ταυτότητα μιας περιοχής, Εκπαιδευτικός Τουρισμός

©  Διαπολιτιστική επικοινωνία και Πολιτιστική Διπλωματία

Δομή και διάρθρωση του συμποσίου

Το συμπόσιο αποτελεί συνδιοργάνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας (ΔΙΠΕΔΡΑ), του Κέντρου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας (ΚΕΠΑΑΜ) και του Δήμου Δοξάτου.

Η θεματική του διάρθρωση αναπτύσσεται μέσα από διαλέξεις εισηγητών που προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

©   Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών

©   Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον Οργανισμό United Nations Academic Impact

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

©   Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

©   Το Πανεπιστήμιο "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria

Τμήμα Οικονομίας και Τουρισμού

            Στον πίνακα των εισηγητών συμπεριλαμβάνονται ως ομιλητές και ανεξάρτητοι ερευνητές που έχουν ολοκληρώσει μελέτες που σχετίζονται με τα ζητήματα Πολιτιστικής Διαχείρισης εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

            Τα πολιτιστικά επίκεντρα που επιλέχθηκαν και θα παρουσιαστούν ως περιπτώσεις για περαιτέρω ανάλυση και εμβάθυνση είναι:

  1. Τα ευετηριακά δρώμενα και αγερμοί των κωδωνοφόρων της Δράμας
  2. Η εναλλακτική κοινότητα ΠΕΛΙΤΙ και
  3. Οι λαϊκοί ιππικοί αγώνες του Δοξάτου

Διαδικασία συμμετοχής –Ειδικότερα ζητήματα

Προωθούμε τη συγκεκριμένη επιμορφωτική πρωτοβουλία στηριζόμενοι στη διαπίστωση ότι η εκπαιδευτική κοινότητα της Δράμας έχει κατακτήσει διαχρονικά υψηλούς στόχους και κατέγραψε ποιοτικά και μετρήσιμα δεδομένα υπερβαίνοντας τα ζητήματα του στενού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Με βάση τη διαπίστωση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη μας τη συμβολή των εκπαιδευτικών της ΔΙΠΕΔΡΑ σε θέματα τοπικής πολιτιστικής σημασίας καλούμε τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη των ΟΤΑ και τους παράγοντες του πολιτιστικού χώρου να λάβουν μέρος στις εργασίες του συμποσίου, μέσα από το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν, εάν το επιθυμούν, σε μια διεπιστημονική ομάδα δράσης που θα αναδείξει την πολιτιστική υπεραξία του τοπικού πολιτιστικού μας αποθέματος.

Άλλωστε και η ΟΥΝΕΣΚΟ σύμφωνα με την καταστατική της διακήρυξη αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και επισημαίνει την αναγκαιότητα κοινής δράσης με τις τοπικές κοινωνικές δυνάμεις προκειμένου να προωθηθούν τα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα σε ένα περιβάλλον υπερτοπικής συνεργασίας και θεώρησης.

Παρακαλούμε τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις Προϊστάμενους/νες των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν, ώστε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους συνημμένη με υπηρεσιακό διαβιβαστικό στο γραφείο 428 του Διοικητηρίου μέχρι τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017. Σας ενημερώνουμε ότι οργανωτικός υπεύθυνος του συμποσίου είναι ο Υπεύθυνος Σχολικών Προγραμμάτων της ΔΙΠΕΔΡΑ κ. Δημητριάδης Σάββας, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για τυχόν διευκρινίσεις και απορίες που θα προκύψουν στα τηλέφωνα 25210-62431 ή 25210-62428.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Δράμας

Ανδρέας Ε. Σαλπιγγίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πρόγραμμα επιστημονικού συμποσίου με θέμα:

Τοπικός πολιτισμός και εκπαιδευτικά προγράμματα. Διαβατήρια «ήπιας ισχύος» για τις διεθνείς σχέσεις

των πόλεων».

22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2017, ΔΡΑΜΑ, ΗΥDRAMA GRAND HOTEL

Έναρξη 3:30, Παρουσίαση εισηγητών, προσφωνήσεις

Θεματική ενότητα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
16:00-16:30 εισήγηση Σάββας Δημητριάδης Η Δράμα ως ανατέλλουσα πόλη της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής διπλωματίας
16:30-17:00 εισήγηση Σοφία Μπουτσιούκη Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως έναυσμα πολιτιστικών συμπράξεων: Ο ρόλος της εκπαίδευσης
17:00 -17:30 εισήγηση Νίκος Βασιλειάδης Οι πολιτισμικές αξίες και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση για την κατανόηση των πολιτισμών (ιστορική αναδρομή – σύγχρονες προσεγγίσεις)
17:30-18:00 εισήγηση Roussi Bozkova Εκπαιδευτικός Διασυνοριακός Τουρισμός
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:00 -18:30
Θεματική ενότητα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
18:30-18:50 παρουσίαση Φορείς του Δοξάτου Λαϊκοί ιππικοί αγώνες Δοξάτου
18:50-19:10 εισήγηση Παναγιώτης Σαϊνατούδης Η εναλλακτική κοινότητα ΠΕΛΙΤΙ. Ένας πολιτιστικός πρεσβευτής της Δράμας (διεθνή αναγνώριση – εκδηλώσεις –διακρίσεις - εκπαιδευτικά προγράμματα)
19:10-19:20 εισήγηση Γιάννης Παπουτσής

Το Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας ένας πολιτιστικός πρεσβευτής της Δράμας.

(καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες, ερευνητικές συμπράξεις, επιμορφωτικές δράσεις)

19:20-19:45 εργαστήριο

Παναγιώτης Σαϊνατούδης

Γιάννης Παπουτσής

Συμπράξεις μεταξύ Κοινωνίας Πολιτών, Εκπαιδευτικών και ΜΚΟ για τη διεθνή προβολή της Δράμας

Ερωτήσεις κοινού, Συμπεράσματα

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης μέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ 23-9-2017, ΔΟΞΑΤΟ

Θεματική ενότητα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
10:00-12:00 εισήγηση Μανόλης Σέργης Εισαγωγή στη Λαογραφία. Η γένεση της επιστήμης τον 19ο αιώνα. Το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο. Η εξέλιξη της επιστήμης, οι σχέσεις της με τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00-12:30
12:30-14:00 εισήγηση Μανόλης Σέργης Επιτόπια έρευνα. Εκπαιδευτικοί, τοπικοί λόγιοι και λαογραφία. Η διαχείριση της παράδοσης σήμερα
ΛΗΞΗ ΠΡΩΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
17:00-18:00 υπαίθριο εργαστήριο Εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Δοξάτου Ξενάγηση και ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία τέλεσης του ιππικού δρώμενου
18:00-20:00 εργαστήριο

Μανόλης Σέργης

Σάββας Δημητριάδης

Διαχείριση των λαϊκών ιππικών αγώνων Δοξάτου και ανάδειξη της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας με βάση την επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση του δρώμενου.

Ερωτήσεις κοινού, Συμπεράσματα

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ης μέρας

ΚΥΡΙΑΚΗ 24-9-2017, ΔΡΑΜΑ, ΗΥDRAMA GRAND HOTEL

Θεματική ενότητα: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
9:30-10:00 εισήγηση Γιάννης Παπουτσής Τα λαϊκά δρώμενα της Ηδωνίδας γης (Προσέγγιση της ερμηνείας τους)
10:00-10:30 εργαστήριο συγκριτικής πολιτιστικής έρευνας

Δέσποινα Σαμαρά

Καίτη Παραλή

Τα λαογραφικά έθιμα των κωδωνοφόρων στη Γερμανία και τη Γαλλία
10:30 -11:00 εισήγηση Βίκυ Κωνσταντινίδη Οι κωδωνοφόροι της Δράμας. Μια εικαστική προσέγγιση

Ερωτήσεις κοινού, Συμπεράσματα

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-11:30

11:30 -14:30 Έναρξη προγράμματος κινητών εργαστηρίων στις κοινότητες Καλής Βρύσης, Πετρούσας και Μοναστηρακίου

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης από τους συμμετέχοντες

Ηλεκτρονική ενημέρωση

Εγγραφή

Πατώντας ΟΚ θα εγγραφείτε αυτόματα στην κεντρική ενημέρωση. Εάν θέλετε να έχετε και τοπική ενημέρωση, επιλέξτε πιο κάτω. (τμηματικά θα δημιουργήσουμε και άλλες τοπικές λίστες)
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον! Σύντομα θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε μπορείτε να σταματήσετε να παίρνετε ενημερώσεις από το Πελίτι.

Η "Κοινότητα Πελίτι" στο

f

Το κανάλι του Πελίτι στο

YouTube